2020 YILI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TEKNİK DESTEK PROGRAMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 

Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından;  2021-2024 yıllarında bölge planı ve sektörel stratejiler ile uyumlu olarak belirlenen Eko-turizmde Yeni Destinasyonlar Sonuç Odaklı Programı ve İmalat Sanayide Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı doğrultusunda öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde kurumsallaşma ve teknik kapasitenin artırılması odaklı faaliyetlere destek sağlamak amacıyla başlatılan 2020 yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında yapılan 13 (on üç) adet proje başvurusunun değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, yönetim danışmanlığı teknik desteği almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.